O nas

W naszym laboratorium prace badawcze są skupione wokół trzech głównych zagadnień:

Biodruk 3D

Inżynieria tkankowa wykorzystuje technologie inżynieryjne oraz wiedzę biologiczną do produkcji tkanek i narządów do celów klinicznego. Jedną z obiecujących technologii do komercyjnego wytwarzania konstrukcji tkankowych jest biodrukowanie 3D. Metoda ta jest stosowana w naszym laboratorium do produkcji konstruktów komórkowych, głównie w inżynierii tkankowej chrząstki. Te biodrukowane rusztowania mają stymulować tworzenia nowej tkanki poprzez zapewnienie odpowiedniego środowiska dla migracji, proliferacji i różnicowania komórek oraz prawidłowej syntezy macierzy zewnątrzkomórkowej. Nasze badania skupiają się na formulacji biotuszu, biodruku z komórkami i sferoidami komórkowymi oraz różnicowaniu komórek w biodrukowanym rusztowaniu.

Bionanomateriały

Termin nanotechnologia obejmuje różne dziedziny nauki, takie jak chemia, biologia, fizyka i inżynieria, prowadzone w nanoskali, czyli od 1 do 100 nm. Obejmuje metody manipulacji, wytwarzania, syntezy i analizy. Aby zobrazować skalę o której mówimy, dziesięć atomów wodoru ułożonych obok siebie miałoby długość 7 nm. Nić DNA ma szerokość 2,5 nm. Czerwona krwinka ma szerokość 7 000 nm. Arkusz papieru ma grubość 75 000 nm. Ludzki włos ma szerokość od 50 000 do 100 000 nm. W naszym laboratorium koncentrujemy się zarówno na nanofabrykacji, jak i analizie materiałów biomimetycznych, które są konstrukcjami inżynieryjnymi, które w swojej funkcji naśladują biologię. Nasze obecne zainteresowania naukowe obejmują funkcjonalizowane nanocząstki tlenku żelaza, cząstki wirusopodobne z rdzeniem magnetycznym oraz wykorzystanie nanorurek węglowych do biodrukowania 3D i inżynierii tkankowej.

Diagnostyka SARS-CoV-2

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego testu immunodiagnostycznego ELISA wykrywającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2. Zajmujemy się produkcją antygenów wirusowych, w oparciu o wytworzone przez nas konstrukty genetyczne, które następnie wykorzystujemy w naszych testach. Dzięki temu, że sami tworzymy antygeny będziemy mogli szybko reagować na kolejne zmutowane warianty. Nasze narzędzie wykorzystujemy badając odpowiedź immunologiczną u osób po szczepieniach. Do tej pory przebadaliśmy ponad 2500 osób, wykonując już ponad 4000 badań przed szczepieniami i po kolejnych dawkach. Dodatkowo, pracujemy nad zautomatyzowaniem wykonywania testu z wykorzystaniem ramienia robotycznego, co przyspieszy i udoskonali nasze narzędzie, m. in. poprzez eliminację potencjalnych błędów ludzkich.