Zespół

Laboratorium Biotechnologii Stosowanej
Zespół kierowany przez prof. UAM dr hab. inż. Jakuba D. Rybkę składa się z naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach z pogranicza biotechnologii, chemii i biologii, których łączy chęć podejmowania nowych wyzwań i szukania innowacyjnych rozwiązań w nauce

Nasz zespół

Jakub D. Rybka
Kierownik Zespołu
bionanotechnologia, inżynieria biomedyczna, biodruk 3D, immunodiagnostyka COVID-19
Adam Mieloch
specjalista
biodruk 3D, bionanomateriały hybrydowe, inżynieria tkankowa
Adam Augustyniak
specjalista
immunodiagnostyka COVID-19, transkryptomika, inżynieria roślin
Piotr Cywoniuk
specjalista
inżynieria genetyczna, hodowle komórkowe 2D/3D, biodruk 3D
Monika Mańkowska-Woźniak
specjalistka
sekwencjonowanie NGS, hodowla komórkowa, izolacja i preparatyka ECM
Filip Porzucek
specjalista
izolacja i oczyszczanie biomolekuł, pereparatywna i analityczna chromatografia cieczowa , formulacje biomateriałów
Tomasz Szymański
doktorant
immunodiagnostyka COVID-19, analizy komórkowe, nanomateriały