Projekty

W naszym laboratorium realizujemy następujące projekty:
 1. Projekt TECHMATSTRATEG pt."Opracowanie biotuszy do biodruku 3D na bazie świńskiego dECM modyfikowanego chemicznie, wzbogaconego o rekombinowane białka hybrydowe, nanomateriały i polimery syntetyczne" - zakończony
  TECHMATSTRATEG-III/0027/2019
 2. Projekt MINIATURA pt. "Opracowanie i walidacja sieci abduktynowej jako nowego biomateriału" - zakończony
  2022/06/X/ST5/00783
 3. Projekt MINIATURA pt. "Opracowanie i walidacja nowej metody detekcji biomarkerowych miRNA, opartej na funkcjonalizowanych superparamagnetycznych nanocząsteczkach tlenku żelaza (SPION)." - zakończony
  2022/06/X/ST5/00277
 4. Project COVID pt. "Opracowanie i weryfikacja skuteczności nowego narzędzia immunodiagnostycznego COVID-19" - zakończony
  SZPITALE-JEDNOIMIENNE/76/2020
 5. Projekt LIDER pt. "MeniScaff 3D - biodrukowane, trójwymiarowe rusztowania wzmacniane nanorurkami węglowymi, stymulujące chondrogenezę macierzystych komórek mezenchymalnych do regeneracji łąkotki" - zakończony
  LIDER/34/0122/L-9/17/NCBR/2018